• Skarbienice
 • Skarbienice
 • Skarbienice
 • Skarbienice
 • Skarbienice
 • Skarbienice
 • Skarbienice
 • Skarbienice
 • Skarbienice
 • Skarbienice
 • Skarbienice
 • Skarbienice

Regulamin korzystania z terenu do gry w piłkę nożną i siatkówkę plażową.

 1. Zabrania się korzystania z wymienionego terenu bez zgody i nadzoru nauczyciela. W przypadku organizacji imprezy przez inne podmioty niż szkoła, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

 2. Jeżeli stan terenu nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa opiekunowie (nauczyciele, rodzice, lub opiekun prawny) ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości właścicielowi.

 3. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.

 4. Nie zastosowanie się do wyżej wymienionego regulaminu powoduje że Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania z terenu do gry w piłkę i siatkówkę plażową.

Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i osób niepełnoletnich ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

Właściciel

Regulamin pola namiotowego i campingowego


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Miejsce rozłożenia biwaku każdorazowo wskazuje właściciel.
Przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych oraz uregulować należność za cały okres pobytu.
Wizyty osób odwiedzających gości pola namiotowego/campingowego każdorazowo prosimy zgłaszać właścicielom.
Na terenie ośrodka mogą przebywać osoby zameldowane w obiekcie oraz czasowo do godziny 22:00 osoby zaproszone przez w/w. Osoby zaproszone winny uiścić stosowną opłatę .

2. ZASADY POBYTU
Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku.
Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:30 do 7:00. Przyjazdy lub wyjazdy w/w godzinach należy indywidualnie uzgodnić z recepcją ośrodka.
Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych.
Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ, a w szczególności zabrania się:
- rozpalania ogniska na terenie ośrodka poza miejscem do tego przeznaczonym
- używania i posługiwania się bronią sportowa oraz pneumatyczną- wiatrówką.
Teren Gospodarstwa przylega bezpośrednio do kąpieliska zwyczajowego bez nadzoru ratownika.

Osoby używające wulgarnych słów i nie stosujące się do powyższego regulaminu będą wypraszane bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

3. Czas pobytu
Doba pobytowa na terenie pola namiotowego/campingowego trwa do godziny 12:00 w dniu wyjazdu.
Osoby zamierzające przedłużyć pobyt, zobowiązane są do uregulowania opłaty przed godziną 12:00
Nie opuszczenie pola namiotowego/campingowego do godziny 12:00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty w wysokości 50% stawki podstawowej, a do godziny 16:00 naliczenie dopłaty w wysokości 100% stawki podstawowej.

4. Przepisy Porządkowe
Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.
Szanujemy otaczająca nas przyrodę, nie niszczymy i nie zrywamy kwiatów i krzewów.
Mycie naczyń i innych przedmiotów przez użytkowników przyczep campingowych i pola namiotowego odbywać się może tylko i wyłącznie w wyznaczonym miejscu znajdującym się przy ogólnodostępnym sanitariacie ośrodka.
Dzieci przebywające na terenie ośrodka, a w szczególności na placu zabaw winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
Zabawy zespołowe a w szczególności gra w piłkę nożną i siatkową może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. 

5. Zasady parkowania pojazdów

Parkowanie pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych .
Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie ośrodka.

6. Postanowienia Końcowe
Zasady korzystania ze sprzętu wodnego i rowerów kołowych określa właściciel
W przypadku skrócenia pobytu ośrodek nie zwraca opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku.
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt, itp.) należące do użytkowników.
Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z kierownikiem.
Skargi, wnioski, i życzenia można zgłaszać u właścicieli .
Życzymy udanego wypoczynku !

Regulamin pobytu Gości w kwaterach agroturystycznych

 
1. Kwatery wynajmowane są na potrzeby Agroturystów na doby.

2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.

3. Liczba dni pobytu w gospodarstwie agroturystycznym określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą Gość otrzymuje: e-mailem, telefonicznie lub listownie po dokonaniu wpłaty zadatku . Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu.

4. Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Agroturystę.

5. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.

6. W godzinach 23:30 do 07:00 w pokojach należy zachować ciszę.

7. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić kwaterę do godziny 22:00.

8. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających Gości jest zabronione, chyba że kwestia ta będzie uzgodniona z gospodarzem.

9. W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w pokoju.

10. Trzymanie zwierząt w kwaterze bez uzgodnienia z gospodarzem jest zabronione.

11. Gospodarz wyznacza miejsce postoju pojazdu Gościa.

12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia kwatery i jej wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada (np. Dzieci).

13. Gość powinien powiadomić gospodarza o powstaniu szkody w kwaterze i na posesji lub o jej stwierdzeniu.

14. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.

15. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej i związane z tym bezpieczeństwo p-poż., zabrania się używania w pokojach urządzeń
elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu.

16. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji kpl kluczy do kwatery, które zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek zapłaty w wysokości 50,00 zł.

17. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarz ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

18. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu, prosząc szanownych Gości o jego przestrzeganie.

Życzymy miłego wypoczynku.

Nasze osiągnięcia

puchary

Pogoda w naszym Gospodarstwie

Kontakt

Kamila i Stanisław Siadak

Skarbienice

88-400 Żnin

tel. - (052) 302 04 66

kom. - 0602 325 415

kom. - 0698 718 143

e-mail - skarbienice@o2.pl

Joomla Templates - by Joomlage.com